Datos xerais

Código:
203

Datos de contacto

Enderezo:
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

 

Descrición

A Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra (en diante EEF) constitúese como o único centro de carácter exclusivamente forestal de formación universitaria en Galicia. Actualmente imparte o Grao en Enxeñaría Forestal tanto coa especialidade “Explotacións forestais” como “Industrias forestais” que habilita á profesión regulada de Enxeñeiro Técnico Forestal.