Nos últimos anos, A Universidade de Vigo desenvolveu unha colaboración estratéxica, ampla, cualificada e estable coa contorna empresarial, coas fundacións e entidades que, máis aló do económico, permitan alcanzar mediante estratexias a docencia, a formación e a investigación planificadas conxuntamente, froitos que redunden directamente en beneficio de ambas partes.

 

Actualidade