Rama de coñecemento: Ciencias sociais e xurídicas

Campus: Campus de Pontevedra

Centro
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Materias do título

Páxina web

 

Créditos ECTS

60

Cursos

1

Prazas

20

 

Descrición

Este mestrado está directamente dirixido ao profesorado de educación infantil e primaria, así como a profesionais vinculados á educación que esten interesados en recibir unha formación especializada na innovación no ensino de áreas curriculares específicas, contemplando o seu carácter interdisciplinar.

O mestrado ademais atende á formación AICLE (Aprendizaxe Integrada de Contidos en Lingua Estranxeira) e permite a iniciación na investigación nas áreas citadas, abrindo as portas á realización de investigacións posteriores (Teses de doutoramento).

O mestrado é interuniversitario e impártese nas universidades de Vigo, A Coruña e Santiago de Compostela con diferente oferta de materias optativas.