Rama de coñecemento: Ciencias sociais e xurídicas

Campus: Campus de Pontevedra

Centro
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Materias do título

Páxina web

 

Créditos ECTS

90

Cursos

1

Prazas

25

 

Descrición

O Máster Universitario en Avogacía caracterizase por ter unha orientación profesional no marco da profesión regulada de avogado.

Conforme á normativa actual (Real Decreto 775/2011, de 3 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 34/2006, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais) este mestrado é requisito imprescindible para o exercicio da avogacía. Estos estudos preparan ao estudantado para afrontar as probas habilitadoras para o exercicio da avogacía, ao tempo que forman ao futuro profesional. A súa finalización permite tamén o acceso a estudos de doutoramento regulados polo Real Decreto 99/2011, de 28 de xaneiro (modificado polo Real Decreto 534/2013) polo que se regulan os ensinos oficiais de doutoramento.