Datos xerais

Coordinador/a:
Aurora García González

Código:
CS1

Datos de contacto

Centro:
204

Email:
auroragg@uvigo.es

 

Liñas de investigación

  • Teoría e historia da comunicación
  • Comunicación pública. Medios e opinión pública
  • Comunicación virtual, ciberperiodismo e redacción para a rede
  • Redes sociais e novas tecnoloxías
  • Comunicación organizacional e relacións públicas
  • Estudos culturais e de xénero