Datos xerais

Coordinador/a:
Juan Loeck Hernández

Código:
HPR3

Datos de contacto

Centro:
201

Email:
jloeck@uvigo.es

 

Liñas de investigación

  • Procesos e principios para a escultura no século XXI
  • Procesos e procedementos diverxentes en docencia, investigación e creación artística. O tempo e o efémero como material do Arte
  • Implementación das novas tecnoloxías en procesos creativos e didácticos. A modelización de realidade en tres dimensiones. Software, escaneado en 3D e prototipado