Datos xerais

Coordinador/a:
María Lourdes Maceiras García

Código:
MP1

Datos de contacto

Centro:
205

Teléfono:
986 801 750

 

Liñas de investigación

  • Método epidemiolóxico
  • Diagnóstico de saúde
  • Enquisas e saúde: coñecementos, crenzas, opinións, actitudes, hábitos, necesidades, expectativas, satisfacción…
  • Determinantes da saúde: saúde ligada aos estilos de vida (alimentación, exercicio…), bioloxía humana (idade…), ambiente e asistencia sanitaria
  • Promoción da saúde e educación para a saúde: cidades saudables, escolas saudables, universidades saudables…
  • Hidroloxía médica
  • Radioloxía. Medicina nuclear. Protección radiolóxica
  • Evolución da atención sanitaria ao longo da historia

 

Palabras chave

saúde pública epidemioloxía diagnóstico de saúde enquisas estilos de vida alimentación exercicio idade ambiente promoción da saúde educación para a saúde radioloxía protección radiolóxica atención sanitaria