Datos xerais

Coordinador/a:
Mario Pansera

Código:
PGILaB

Datos de contacto

Centro:
203

Email:
postgrowth-lab@uvigo.es

 

Liñas de investigación

 • Política da Innovación Estudo da democratización das institucións de ciencia, tecnoloxía e innovación, a partir de preguntas como ¿Para que sirve a innovación? ¿Para quen é a innovación? ¿Quen gana e quen perde? (IP Mario Pansera)
 • Innovación Responsable: Desenvolvemento de modelos de innovación responsable para asegurar que a gobernabilidade e as consideracións éticas se incorporen a intervencións socio-técnicas de alto risco (IP Mario Pansera)
 • Post-Crecemento e Decrecemento: Comprender o papel da tecnoloxía, a ciencia e a innovación baixo un paradigma de post-crecemento: organizacións, innovación, límites da ciencia. (IP Mario Pansera)
 • Grassroots Innovation: A innovación dende a base como facilitadora de cambios socio-ecolóxicos transformadores. (IP Mario Pansera)
 • Economía circular: como mecanismo para promover unha sustentabilidade socialmente xusta. (IP Mario Pansera)
 • Sociedades Cooperativas e Economía Social: cooperativas como modelos empresariais responsables (IP M.José Cabaleiro / Carlos Iglesias Malvido)

 

Palabras chave

Decrecemento pos-crecemento RRI Investigación e Innovación Responsable co-creación política de innovación estudos CTS (Ciencia tecnoloxía e Sociedade) Innovación de base procesos participativos política da innovación economía circular xustiza social economía social cooperativas cooperativismo

 

Servizos ofertados

 • Procesos participativos na innovación baixo un enfoque de investigación e innovación responsable (RRI)
 • Procesos de participación pública
 • Formación en RRI
 • Modelos, proxectos e avaliación da RRI
 • Avaliación tecnolóxica, avaliación de impacto e implicacións éticas dos proxectos tecnolóxicos
 • Avaliación de políticas de innovación
 • Deseño e avaliación de iniciativas de economía circular
 • Avaliación socioeconómica e sustentable de proxectos