O Campus CREA conta con catro facultades (dúas situadas no ámbito da Xunqueira do Lérez e as outras dúas localizadas no centro da cidade). A dirección e os servizos administrativos do Campus CREA están localizados, provisionalmente, na Casa das Campás.