Unha das áreas temáticas principais do Programa Green Campus é da participación, sensibilización e voluntariado ambiental. Como participar no Programa Green Campus?

  • Se es conscientes do espazo natural no que está inmerso o campus de Pontevedra e dos desafíos ambientais que supón a actividade universitaria.
  • Se participas accións ambientais que se desenvolven no campus, entre as que figura o voluntariado ambiental.
  • Achegando ideas en relación coas temáticas antes descritas. Para isto contas, entre outras canles, coa Caixa verde.
  • Formando parte da comisión ambiental da túa facultade e asistindo ás reunións de coordinación.
  • Elaborando o teu traballo de fin de grao ou máster, tese de doutoramento ou proxecto de investigación en relación coa sustentabilidade do campus de Pontevedra.