O Campus CREA constrúese sobre 4 alicerces de coñecemento, que aglutinan a especialización existente no campus de Pontevedra

 
Un dos obxectivos do Campus CREA é fomentar a colaboración transdisciplinar entre estas áreas de especialización, establecendo liñas e proxectos de investigación e creación con enfoques innovadores nos que participen especialistas das diferentes áreas de coñecemento existentes no Campus.