Visión

O Campus CREA pretende dotar de personalidade propia e identidade científica ao campus de Pontevedra a través da creación dun campus universitario con capacidade de proxección exterior e de creación de valor económico e social como motor de desenvolvemento territorial na provincia de Pontevedra.

Misión

O Campus CREA será o dinamizador dunha rede multidisciplinar e integrada de unidades de ensino, investigación e transferencia de tecnoloxía e coñecemento.